Thursday, January 24, 2008

आयुष्य हे गाणे असते..
ते ओठांवर सजवायचे असते..
मग सुखाचे क्षण असो वा दु:खाचे..
ते प्रेमाने गुणगुणायचे असते..